PL / EN


Mateusz Kowalski
Wojtek Lubertowicz
Frank Parker
Marcin Pospieszalski
Szczepan Pospieszalski
Janusz Prusinowski
Adam Strug
Michał Żak

Michał Żak

Gry na flecie drewnianym, klarnecie, szałamai i zurnie uczył się m.in. we Francji, Armenii
i Indiach. Współpracuje z zespołami muzyki tradycyjnej, world music, muzyki dawnej, jazz
i fusion. Komponuje muzykę do niemych filmów i spektakli teatralnych. Prowadzi działalność
edukacyjną. Współtworzy: Janusz Prusinowski Trio, Lautari, Indialucia. Współpracuje m.in.
z J. Olejniczakiem, A. Dutkiewiczem, Y. Dalalem, A. M'raihim i A. Strugiem.


Muzyka autorska

Muzyka polska

Teatr i film

Mój zespół

Spotkania śpiewacze

Adresy i materiały

© Rosik & Pawlonka 2015